دیدار وزیر خارجه قزاقستان با دبیر کل مجمع پارلمانی کشورهای ترک‌زبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «کایرات عبدالرحمان‌اف» وزیر امور خارجه قزاقستان با «آلتینبیک مامایوسف‌اف» دبیر کل مجمع پارلمانی کشورهای ترک‌زبان و «دارخان

ادامه