«دوشنبه» و «تاشکند» در زمینه روادید و سد نیروگاه برق آبی «فرهاد» توافق کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، تاجیکستان و ازبکستان در زمینه روادید و ساخت سد نیروگاه برق آبی «فرهاد» که بحث برانگیزترین منطقه مرزی

ادامه