تاجیکستان میزبان شورای امنیت صنعتی همسود/ محکومیت «تکی‌بایف» به ۸ سال زندان

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، تاجیکستان میزبان نشست شورای بین دولتی امنیت صنعتی همسود/اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ترکمنستان و محکومیت «اموربیگ

ادامه