آسیب‌های اقتصادی قزاقستان و قرقیزستان از تشدید تنش‌های مرزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «شیرعادل باکتی‌گولاف» کارشناس علوم سیاسی قرقیز با اشاره به انتقادات شدید «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان که

ادامه

آغاز تمرینات مشترک نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، تمرینات مشترک نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان «برادری شکست ناپذیر-۲۰۱۷» با حضور هیات

ادامه