سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار حذف نام خبرنگاران تاجیک از لیست مرتبطین تروریسم شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «هارلم دیشر» نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در نامه‌ای خطاب به «سراج الدین

ادامه

بازدید ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از ستاد مرکزی انتخابات ترکمنستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند،ناظران  دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا روز گذشته از ستاد مرکزی انتخابات

ادامه