نهادهای آموزشی افغانستان در شناساندن سعدی به نسل جوان کم‌کارند

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «ابوطالب مظفری» شاعر و نویسنده نامدار افغانستانی به مناسبت ۱ اردیبهشت، بزرگداشت روز سعدی، جایگاه شخصیتی و

ادامه

«دوشنبه» میزبان اجلاس منطقه‌ای آسیای مرکزی با موضوع تهدیدات بیولوژیک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، هفتمین اجلاس منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی به ابتکار اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد مراکز علمی و نوآوری

ادامه