دیدار نماینده ویژه اتحادیه اروپا در اسیای مرکزی با نمایندگان مجلس ترکمنستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در ترکمنستان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با نمایندگان مجلس ترکمنستان دیدار و در مورد مسائل مهم

ادامه